Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2010-2013 m. archyvas > Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos UAB ,,Anulėnų paukštynas" poveikio aplinkai vertinimo programą

 

Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos UAB ,,Anulėnų paukštynas" poveikio aplinkai vertinimo programą

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovai pavadinimas, adresas, telefonas, faksas.

KB ,,Stenelių grūdai“, Maceinų k., Plungės r. sav.; KB ,,Europe eggs“ Maceinų k., Plungės r. sav.; KB ,,Baltic egg production“ Sruojos g. 3, Varkalių k., Plungės r. sav.; KB ,,Telšių paukščiai“ Ubiškės k., Telšių r. sav.

Kontaktiniai užsakovų telefonai: tel. 8 686 41402, 8 611 16382; faks.: (8-37) 310830.

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PAV) dokumentų rengėjo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas.

UAB ,,Ardynas“, Gedimino g. 47, Kaunas, tel. (8-37) 323209, faks.: (8-37) 337257.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas.

Vištų dedeklių auginimas.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė).

Telšių apskritis, Telšių r. savivaldybė, Degaičių seniūnija, Gaudikaičių k.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas; atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje.

Telšių visuomenės sveikatos centras, Telšių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių teritorinis padalinys, Telšių rajono savivaldybės administracija. Programą tvirtins ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra.

Kur, kada ir iki kada galima susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV programa (nurodomas adresas ir laikas, susipažinimui su PAV programa rekomenduojama 10 darbo dienų).

Pasiūlymus pateikti ir su programa susipažinti galima UAB ,,Ardynas“, Gedimino g. 47, Kaunas, tel. (8-37) 323209, faks.: (8-37) 337257, el. paštu: jolanta@ardynas.lt. Pasiūlymus galima pateikti per 10 d. d. nuo paskelbimo dienos.

Informacija apie tai, kad pasiūlymai teikiami PAV dokumentų rengėjui (nurodomas adresas), o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

Planuojamos ūkinės veiklos PAV programa bus pristatyta per detaliojo plano viešą susirinkimą, kuris vyks 2012-06-01 13 val. Degaičių sen. Patalpose Anulėnų g. 3, Degaičiai.