Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Projektai > Natūralių vandens telkinių ir retųjų praeivių žuvų populiacijų būklės nustatymui skirti tyrimai

 

Natūralių vandens telkinių ir retųjų praeivių žuvų populiacijų būklės nustatymui skirti tyrimai

 

Aplinkos apsaugos agentūra įgyvendina projektą „Natūralių vandens telkinių ir retųjų praeivių žuvų populiacijų būklės nustatymui skirti tyrimai“. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, pagal 2007-2013 m. Europos Sąjungos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas ir pritaikymas turizmo plėtrai“ VP3-1.4-AM-02-V priemonę „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga“.

Projekto įgyvendinimo metu bus siekiama įvertinti vandens telkinių ekologinę būklę pagal Lietuvos žuvų indeksą 906 vandens telkinių būklės nustatymo vietų, ištiriant žuvų bendrijų struktūrą ir sudėtį vandens telkiniuose, įvertinti praeivių žuvų populiacijų būklę, nustatyti ir prognozuoti lašišų ir šlakių rituolių produkcijos, neršto bei veisimo efektyvumo dinamiką modelinėse upėse, sudarant sąlygas taikyti tinkamas būklės gerinimo priemones. Tokiu būdu bus bendrai prisidedama prie biologinės įvairovės išsaugojimo, siekiant iš esmės pagerinti saugomų rūšių ir jų populiacijų būklę.


Projekto pradžia – 2011 m. balandžio 13 d.

Projekto trukmė – iki 2014 m. kovo 13 d.

Projekto biudžetas – 1094043,00 Lt.