Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Projektai > Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimas

 

Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimas

Aplinkos apsaugos agentūra įgyvendina projektą „Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimas“ pagal 2007-2013 m. Europos Sąjungos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ VP3-1.4-AM-01-V priemonę „Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas“.

 

 

Projekto tikslas – padėti įgyvendinti Jūrų strategijos pagrindų direktyvą (2008/56/EB) Lietuvoje ir sudaryti sąlygas iki 2020 m. pasiekti ir(ar) išlaikyti gerą Baltijos jūros aplinkos būklę.

Projekto pradžia – 2011 m. sausio 28 d.

Projekto pabaiga – 2015 m. gruodžio 1 d.

Projekto biudžetas – 827 038,92 eurai (2 855 600,00 Lt)