Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Artimiausi įvykiai > Tarnybinė komandiruotė į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos rengiamame 11-ajame kompetentingų institucijų, įgyvendinančių Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų, susitikime.

 

Tarnybinė komandiruotė į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos rengiamame 11-ajame kompetentingų institucijų, įgyvendinančių Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų, susitikime.

2014 m. gegužės 19 d. Briuselyje (Belgijos Karalystė) vyks kompetentingų institucijų, įgyvendinančių Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų, susitikimas. Posėdyje bus aptariami klausimai susiję su cheminėmis medžiagomis, kurios potencialiai gali būti arba jau yra įtrauktos į Stokholmo konvenciją dėl patvariųjų organinių teršalų.