Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Medžioklės plotų naudotojų dėmesiui

 

Medžioklės plotų naudotojų dėmesiui

Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Gyvosios gamtos leidimų skyrius informuoja, kad išnaudotas licencijų sumedžioti stirnos patiną limitas, nustatytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. D1- 357 „Dėl kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo per 2015-2016 m. medžioklės sezoną limito patvirtinimo“.