Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Artimiausi įvykiai > Europos Komisijos Klimato kaitos komiteto 81-as susitikimas ir Europos Komisijos organizuojamas antras susitikimas su suinteresuotomis šalimis dėl sektorių, kurie priskiriami prie rizikingų sektorių dėl anglies dioksido nutekėjimo, nustatymui po 2020 m.LIEPOS 9-10 d.

 

Europos Komisijos Klimato kaitos komiteto 81-as susitikimas ir Europos Komisijos organizuojamas antras susitikimas su suinteresuotomis šalimis dėl sektorių, kurie priskiriami prie rizikingų sektorių dėl anglies dioksido nutekėjimo, nustatymui po 2020 m.LIEPOS 9-10 d.

Darbo susitikimų tikslas – klimato kaitos komiteto susitikime bus svarstomas Europos Komisijos sprendimas dėl sektorių ir jų pošakių, kuriems priskiriama didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, sąrašo patvirtinimo 2015-2019 m. laikotarpiui. Antrajame suinteresuotų šalių susitikime bus svarstoma dėl šio sąrašo peržiūrėjimo ir pritaikymo Europos Sąjungos atmosferos taršos leidimo prekybos sistemos aspektams po 2020 m. Susitikimuose dalyvaus Aplinkos būklės vertinimo departamento, Klimato kaitos sk. vyriausiasis specialistas Tomas Aukštinaitis, tel. 870662048.