Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Artimiausi įvykiai > 2013 m. lapkričio 20 d. Helsinkyje (Suomijos Respublika), vyks Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) organizuojamas trečiasis Valstybių narių kompetentingųjų institucijų direktorių susitikimas

 

2013 m. lapkričio 20 d. Helsinkyje (Suomijos Respublika), vyks Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) organizuojamas trečiasis Valstybių narių kompetentingųjų institucijų direktorių susitikimas

2013 m. lapkričio 20 d. Helsinkyje (Suomijos Respublika), vyks Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) organizuojamas trečiasis Valstybių narių kompetentingųjų institucijų direktorių susitikimas.

 

Susitikime bus aptariami ECHA komitetų veikla, Valstybių narių darbų planai 2014 -2016 metams. Bus diskutuojama kaip šalys galėtų padėti vidutinėms ir mažoms įmonėms įgyvendinti Klasifikavimo ženklinimo (CLP), Dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) ir Biocidų produktų (BPR) reglamentų reikalavimus, supažindinama su ECHA veikla pagal BPR, diskutuojama kaip efektyviau bendradarbiauti ir panaudoti esamus resursus vykdant REACH ir CLP reglamentuose numatytas užduotis. Taip pat bus aptariamas planas 2020 m. dėl didelį susirūpinimą keliančių medžiagų (SVHC) įtraukimo į kandidačių sąrašą REACH autorizacijai. Susitikime dalyvaus Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus pavaduotoja Aldona Margerienė.