Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Aplinkos monitoringas > Europos Bendrijos svarbos žuvų ir nėgių rūšių, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, būklės įvertinimas

 

Europos Bendrijos svarbos žuvų ir nėgių rūšių, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, būklės įvertinimas

Moksliniai tyrimai atliekami, siekiant gauti naują informaciją apie Europos Bendrijai svarbių žuvų ir nėgių rūšių būklės ir buveinių savybių pokyčius natūralių ir antropogeninių veiksnių poveikyje, įvertinti tirtų žuvų ir nėgių rūšių būklę, gausumą ir paplitimą Natura 2000 tinkle bei šių rūšių būklę už Natura 2000 tinklo ribų.


Rūšių įvairovės, gausumo, jų buveinių specifinių savybių, buveinių būklę sąlygojančių veiksnių pokyčių analizės duomenys leis parinkti atitinkamas aplinkosaugos priemones, užtikrinančias tinkamą rūšių apsaugos būklę.

 

Priedai: