Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2010-2013 m. archyvas > Informacija apie UAB „Ekochemeta“ planuojamos ūkinės veiklos „BIOCIDŲ GAMYBA“ poveikio aplinkai vertinimo programą

 

Informacija apie UAB „Ekochemeta“ planuojamos ūkinės veiklos „BIOCIDŲ GAMYBA“ poveikio aplinkai vertinimo programą

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas.

UAB „Ekochemeta“, Akademijos g. 7, LT-08412 Vilnius, tel./faks. (370-5) 2729377, el. p. zigmas@galvanchem.com

 

Planuojamos ūkinės veiklos (tuliau - PAV) dokumentų rengėjo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas.

UAB „Ekochemeta“, Akademijos g. 7, LT-08412 Vilnius, tel./faks. (370-5) 2729377, el. p. zigmas@galvanchem.com

 

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas.

Biocidų gamyba.

 

Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė).

Vilniaus apskritis, Vilniaus miestas, Aukštųjų Panerių rajonas, Panerių seniūnija, Žarijų g. 4

 

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas; atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje.

Vilniaus visuomenės sveikatos centras, Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija. Programą tvirtins ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra.

 

Kur, kada ir iki kada galima susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV programa (nurodomas adresas ir laikas, susipažinimui su PAV programa rekomenduojama 10 darbo dienų).

Pasiūlymus pateikti ir su programa susipažinti galima UAB „Ekochemeta“, Akademijos g. 7, LT-08412 Vilnius, tel. (370-5) 2729377, el. p. zigmas@galvanchem.com . Pasiūlimus galima pateikti per 10 d. d. nuo paskelbimo dienos.

 

Informacija apie tai, kad pasiūlymai teikiami PAV dokumentų rengėjui (nurodomas adresas), o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

Pasiūlymai teikiami UAB „Ekochemeta“, Akademijos g. 7, LT-08412 Vilnius, tel./faks. (370-5) 2729377, el. p. zigmas@galvanchem.com , pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.