Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Artimiausi įvykiai > Tarnybinė komandiruotė į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti jungtiniame reglamento 649/2012/ES dėl pavojingų medžiagų eksporto ir importo paskirtų nacionalinių institucijų ir REACH komiteto posėdyje.

 

Tarnybinė komandiruotė į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti jungtiniame reglamento 649/2012/ES dėl pavojingų medžiagų eksporto ir importo paskirtų nacionalinių institucijų ir REACH komiteto posėdyje.

2014 m. balandžio 7 d. Briuselyje (Belgijos Karalystė) vyks jungtinis reglamento 689/2008/EB dėl pavojingų medžiagų eksporto ir importo paskirtų nacionalinių institucijų ir REACH komiteto posėdis. Posėdyje bus svarstomi reglamento 689/2008/EB I priedo pakeitimo ir papildymo projektas bei kiti su minėto reglamento įgyvendinimu susiję klausimai.