Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2010-2013 m. archyvas > Informacija apie gautą Šventosios valstybinio jūrų uosto atstatymo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

 

Informacija apie gautą Šventosios valstybinio jūrų uosto atstatymo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

Informacija apie gautą Šventosios valstybinio jūrų uosto atstatymo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

2012-10-12 Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyriaus vedėja, Milda Račaitė tel.: 8706 62024.

 

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas) - VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, tel. (8-46) 499 799, faks.: (8- 46) 499 777

 

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PAV) dokumentų rengėjas (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas) - Lietuvos energetikos institutas, Breslaujos g. 3, LT-44403 Kaunas, tel. (8-37) 35 14 03, faks.: (8-37) 35 12 71.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas - Šventosios valstybinio jūrų uosto atstatymas.

 

Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė) - Klaipėdos apskritis, Palangos m., Palangos m. sav., Šventosios seniūnija, Prieplaukos g. 26 (Šventosios upės delta).

 

Atsakinga institucija - Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. +370 70662008, faks.: +370 70662000.

 

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai:

 1. Klaipėdos visuomenės sveikatos centras 2012 m. birželio 6 d. raštu Nr. (7.13.)-V4-1599 pritarė PAV ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybėms.

 2. Palangos miesto savivaldybė 2012 m. sausio 25 d. raštu Nr. (4.21.)-D3-234 pritarė PAV ataskaitai.

 3. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys 2012 m. vasario 29 d. raštu Nr. (13.3)2KL-16 pritarė PAV ataskaitai.

 4. Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Palangos priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba 2011 m. lapkričio 21 d. raštu Nr. 1-19-128 pritarė PAV ataskaitai.

  Kitos institucijos dalyvaujančios poveikio aplinkai vertinimo procese kaip poveikio aplinkai vertinimo subjektai:

 5. LP AM Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas 2012-07-10 raštu Nr. (4)-LV4-2184 pateikė pastabas PAV ataskaitai.

 6. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie aplinkos ministerijos 2011-03-12 raštu Nr. (4)-V3-595(7.16) pritarė Šventosios valstybinio jūrų uosto atstatymui laikantis sąlygos, kad nuo balandžio 15 d. iki birželio 15 d. ir nuo rugpjūčio 16 d. iki spalio 31 d. uosto akvatorijoje gali būti gilinama (valoma) tik vykdant šias sąlygas:

 • Iki darbų pradžios turi būti parengtas ir su Aplinkos ministerija suderintas planas, kuriame numatytos konkrečios gilinimo vietos, laikas, apimtys bei numatytos neigiamo poveikio žuvų ir upinių nėgių migracijoms mažinimo priemonės;

 • Gilinimo darbų metu uosto lėšomis turi būti atliekami žuvų ir upinių nėgių neršto migracijos intensyvumo ir gilinimo darbų įtakos praeivėms žuvims ir upinėms nėgėms tyrimai ir jų duomenimis operatyviai (per parą) koreguojami darbai, jei to reikalauja tyrimų rezultatai. Tyrimus turi atlikti uostui nepavaldūs specialistai;

 • Žuvininkystei padarytus nuostolius dėl neršto migracijos sutrikdymo kompensuoti Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka. Kitus nuostolius - pagal pateiktus atskirus skaičiavimus;

 • Gilinimo darbų metu būtina vykdyti iškasto grunto geocheminius mikrobiologinius ir hidrocheminius tyrimus. Tyrimų užsakovas - VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija.

 

Informacija apie visuomenės viešą supažindinimą su planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita buvo skelbiama: Respublikiniame laikraštyje „Lietuvos rytas" (2012 m. rugsėjo 10 d.), rajoniniame laikraštyje „Vakarinė Palanga" (2012 m. rugsėjo 5-8 d.). Skelbimas buvo pakabintas Šventosios seniūnijos skelbimų lentoje (2012-09-04) ir Palangos miesto savivaldybės skelbimų lentoje (2012-09-04). Su parengtą PAV ataskaita buvo galima susipažinti Palangos miesto savivaldybėje, Vytauto g. 73, LT-00134 Palanga, tel. (8-460) 48 705 ir Šventosios seniūnijoje, Šventosios g. 14, LT-00306 Palanga, tel. (8-460) 45 257 iki 2012 m. rugsėjo 25 d. Visuomenės viešas supažindinimas su PAV ataskaita įvyko 2012 m. rugsėjo 25 d., 16 val., Palangos miesto savivaldybės Šventosios seniūnijos bibliotekoje, Šventosios g. 1. LT - 00306 Palanga). Viešajame supažindinime dalyvavo suinteresuotos visuomenės atstovai, kurie pateikė klausimus PAV ataskaitos rengėjams.

 

Prašymų teikimo terminas - iki 2012 m. spalio 26 d. visuomenė turi teisę kreiptis į atsakingą instituciją (Aplinkos apsaugos agentūrą) ir pateikti prašymus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos klausimais.