Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Artimiausi įvykiai > 2012 m. birželio 17 – 21 dienomis Helsinkyje (Suomija) vyks Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) Keitimosi informacija apie reikalavimų vykdymo užtikrinimą forumo dvyliktasis susitikimas

 

2012 m. birželio 17 – 21 dienomis Helsinkyje (Suomija) vyks Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) Keitimosi informacija apie reikalavimų vykdymo užtikrinimą forumo dvyliktasis susitikimas

2012 m. birželio 17 – 21 dienomis Helsinkyje (Suomija) vyks Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) Keitimosi informacija apie reikalavimų vykdymo užtikrinimą forumo dvyliktasis susitikimas. Dalyvaus Aplinkos apsaugos agentūros Cheminių medžiagų skyriaus vedėjos pavaduotoja Donata Pipiraitė-Vališkienė.

 

 

Bus tariamasi dėl valstybių narių chemijos inspektorių ir kitų pareigūnų suderintų veiksmų užtikrinant ES Reglamento Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) ir ES reglamento Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP-GHS reglamentas) reikalavimų vykdymą.