Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Artimiausi įvykiai > Malmėje, Švedijos Karalystėje vyks Vandens ir Jūros direktorių susitikima

 

Malmėje, Švedijos Karalystėje vyks Vandens ir Jūros direktorių susitikima

2009 m. lapkričio 29 - gruodžio 1 d. Malmėje, Švedijos Karalystėje vyks Vandens ir Jūros direktorių susitikimas kuriame dalyvaus Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus pavaduotoja Aldona Margerienė.

 

Vandens direktoriai yra skiriami iš kiekvienos šalies koordinuoti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB, nustatančiios bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (BVPD) įgyvendinimą, Jūros direktoriai – Jūrų strategijos pagrindų direktyvos 2008/56/EB (JSPD) įgyvendinimą.

 

Vandens direktorių susitikime bus patvirtinama Europos Komisijos iniciatyva sukurtų darbo grupių, padedančių įgyvendinti BVPD, veikla, vykdyta 2009 m., o taip pat pritariama pasiūlytoms veiklos kryptims 2010-12 m.

 

Susitikime turi būti patvirtintos Interkalibracijos, kurios tikslas yra surasti palyginamus tarp Europos šalių narių vandens telkinių geros būklės kriterijus, rekomendacijos ir ataskaitų teikimo formos raportavimui apie preliminarų potvynių rizikos vertinimą įgyvendinant Potvynių direktyvą. Bus svarstomi Europos Komisijos darbo grupių parengti dokumentai: Vanduo ir klimato kaita, Upių baseinų rajonų Valdymo planų ES šalyse įgyvendinimas ir kt. Jūros direktorių susitikime bus aptariama Europos Komisijos iniciatyva sukurtų darbo grupių, padedančių įgyvendinti JSPD, veikla, vykdyta 2009 m., o taip pat pritariama pasiūlytoms veiklos kryptims 2010-12 m. Taip pat bus aptariama JSPD perkėlimo šalyse procesas ir regioninių konvencijų vaidmuo įgyvendinant JSPD

 

Susitikime dalyvaus Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus pavaduotoja Aldona Margerienė, tel. 2662802.