Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Aplinkos monitoringas > Praeivių žuvų būklės monitoringas Lietuvos upėse

 

Praeivių žuvų būklės monitoringas Lietuvos upėse

Moksliniai tyrimai atliekami, siekiant įvertinti lašišos ir šlakio jauniklių populiacines charakteristikas ir būklę Rytų ir Vakarų Lietuvos upėse.

Žuvų bendrijų, lašišų ir šlakių jauniklių populiacinės charakteristikos Vakarų Lietuvos upių baseinuose tyrinėjamos nuo 1989 metų. Tyrimų rezultatai yra svarbūs nustatant bendrą lašišų ir šlakių populiacijų būklę. Vykdant lašišų ir šlakių tyrimus buvo nustatytas lašišų ir šlakių jauniklių gausumas ir paplitimas daugelyje upių, kasmet šie tyrimai tęsiami, duomenys tikslinami. Tyrimai turi didelę praktinę reikšmę, kadangi leidžia įvertinti lašišos ir šlakio natūralios populiacijos dydį ir reprodukcijos efektyvumą.

Žeimenos baseine lašišų ir šlakių rituolių migracijos tyrimai pradėti 1995 m., o jauniklių gausumo monitoringas pagal vieningą programą vykdomas nuo 1998 m. gauti rezultatai parodo lašišinių žuvų populiacijos būklę rytų Lietuvos upėse, jauniklių paplitimą ir gausumą bei neršto efektyvumą.         

Baltijos lašiša ir šlakys nuo seno yra laikomos vertingomis žuvimis ir yra svarbus verslo objektas visose Baltijos jūrą supančiose valstybėse. Šių žuvų išteklių būklė Baltijos jūroje priklauso nuo verslinės žvejybos intensyvumo, dirbtinio veisimo ir natūralios reprodukcijos lašišinėse upėse. Ypatingą svarbą daugeliui Baltiją supančių valstybių turi lašišų išteklių kitimas, kuris siejamas su žmogaus ūkine veikla - tikrų lašišinių upių praradimu.

 

 

2011-2013 m. Praeivių žuvų būklės monitoringą Lietuvos upėse Aplinkos apsaugos agentūra vykdė įgyvendinant projektą „Natūralių vandens telkinių ir retųjų praeivių žuvų populiacijų būklės nustatymui skirti tyrimai“. Projektas buvo finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo bei Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, pagal 2007-2013 m. Europos Sąjungos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas ir pritaikymas turizmo plėtrai“ VP3-1.4-AM-02-V priemonę „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga“. Projekto metu buvo parengtos 3 ataskaitos apie 2011-2013 m. atliktus Praeivių žuvų būklės tyrimus Lietuvos upėse.

 

Priedai: