Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Projektai > Projektas "Aplinkos apsaugos sistemos laboratorijų stiprinimas"

 

Projektas "Aplinkos apsaugos sistemos laboratorijų stiprinimas"

 

Aplinkos apsaugos agentūra, kartu su partneriu Lietuvos Hidrometeorologijos tarnyba 2006 metų liepos mėnesį pradėjo vykdyti projektą „Aplinkos apsaugos sistemos laboratorijų stiprinimas“, kurio pagrindinis tikslas – Utenos, Panevėžio, Šiaulių, Marijampolės ir Vilniaus regionuose esančių laboratorijų stiprinimas, siekiant jų atitikimo Europos Sąjungos standartams.


Projekto tikslams pasiekti reikia paruošti laboratorijų rekonstrukcijos projektus ir įsigyti įrangą bei prietaisus mėginių paėmimui ir analizės atlikimui Aplinkos apsaugos agentūros laboratorijose bei etaloninės matavimo priemonės patikrai atlikti Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos Metrologijos laboratorijoje.


Vykdant projektą buvo pasirašyta techninių projektų rengimo paslaugų sutartis su UAB „Gairija“, kuri pradėjo rengti septynis laboratorijų patalpų rekonstrukcijos ir statybos techninius projektus. Techninius projektus planuojama parengti iki 2007 metų birželio mėnesio. Parengti projektai suteiks galimybę įvertinti lėšų ir darbo apimčių poreikį įrengiant patalpas, kad laboratorijos būtų pasiruošusios akreditacijai pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus. Taip pat jau yra paruoštos pirkimo sąlygos projektavimo paslaugų techninei ekspertizei atlikti bei projekto audito pirkimo dokumentacija.


Aplinkos apsaugos agentūra atliko viešojo pirkimo konkursą laboratorijų įrangai ir prietaisams, kurie reikalingi mėginių paėmimui ir analizės atlikimui, įsigyti. Buvo pasirašytos sutartys su laimėtojais - UAB „Vildoma“, UAB „Labochema“, A.Kaliakino įmone „Elvata“ ir IĮ „Linea libera“, kurios šiuo metu teikia laboratorinius prietaisus ir mėginių paėmimo įrangą. Nuo projekto vykdymo pradžios buvo įsigyta ir sumontuota laboratorijų chromografinė įranga, gyvsidabrio analizatoriai. Dar nenustatytas Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos Metrologijos laboratorijos įrangos tiekėjas. Projekto įgyvendinimo metu planuojama šiai laboratorijai nupirkti reikalingas etalonines matavimo priemones, būtinas naujų automatizuotų sistemų, skirtų atmosferos slėgio, santykinės oro drėgmės ir temperatūros ir kt. parametrų matavimo priemonių patikrai ir kalibravimui atlikti.


Projekto metu bus apmokyti specialistai darbui su naujomis etaloninėmis matavimo priemonėmis. Siekiant įgyvendinti ES bendrosios oro kokybės (96/62/EC) ir jos dukterinių direktyvų (1999/30/EC, 2000/69/EC, 2000/3/EC), taip pat Bendrosios vandens valdymo direktyvos (2000/60/EB) reikalavimus, labai svarbu, kad automatizuotų hidrometeorologinių stočių bei jose atliekamų stebėjimų duomenys, užtikrinantys matavimų sietį, būtų realiame laike perduodami į Aplinkos apsaugos agentūrą ir panaudojami oro kokybės modeliavimui ir prognozavimui bei vandens baseinų valdymui.


Už projekto įgyvendinimą atsakinga Aplinkos apsaugos agentūra. Projekto įgyvendinime dalyvauja Aplinkos apsaugos agentūros specialistai ir pagal partnerystės sutartį Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (LHMT) atstovai, o projekto administravimo paslaugas teikia viešojo pirkimo būdu atrinkti ir pasamdyti specialistai iš UAB „Sophus“ - projekto vadovas, finansininkas ir pirkimų specialistas. Šie specialistai jau pateikė du mokėjimo prašymus įgyvendinančiai institucijai – Aplinkos projektų valdymo agentūrai bei tarpinę projekto įgyvendinimo ataskaitą. Aplinkos apsaugos agentūra kartu su partneriu LHMT jau gavo trečdalį Paramos sutartyje numatytų lėšų – 1.050.521 litų iš kurios 787890,75 Lt Europos Sąjungos paramos lėšų, 262630,25 Lt - Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos. Planuojama projekto įgyvendinimo pabaiga – 2007 metų spalis.