Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Projektai > Aplinkos oro monitoringo sistemos atnaujinimas bei stiprinimas

 

Aplinkos oro monitoringo sistemos atnaujinimas bei stiprinimas

Projekto rėmėjų logotipas

 

Aplinkos apsaugos agentūra pradėjo įgyvendinti projektą “Aplinkos oro monitoringo sistemos atnaujinimas bei stiprinimas”. Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais: Jūrinių tyrimų centru, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentu, Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentu, Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentu ir Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentu.

Projektas “Aplinkos oro monitoringo sistemos atnaujinimas bei stiprinimas” yra būtinas norint užtikrinti Lietuvos Respublikos tarptautinių įsipareigojimų įgyvendinimą oro kokybės monitoringo srityje.

Šiuo metu Lietuvoje valstybinio aplinkos oro monitoringo stočių sistemą sudaro 1 mobili, 14 automatinių miesto stotys, esančios Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Jonavos, Kėdainių, N. Akmenės ir Mažeikių miestuose ir 3 integruoto monitoringo stotys (Aukštaitijos, Žemaitijos ir Dzūkijos) švariose kaimo vietovėse. Septyni eksploatuojami stočių paviljonai neatitinka ES direktyvų keliamų reikalavimų, neužtikrina sumontuotos matavimo įrangos normalių darbo sąlygų, yra nepritaikyti naujos įrangos instaliavimui, todėl yra keičiami naujais atitinkančiais ES direktyvos “Dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje” reikalavimus.

Projekto metu pagal laikinojo finansavimo sutartį jau yra įsigytos Oro monitoringo stotys ir jų įranga, automobilis Oro monitoringo stočių aptarnavimui bei CALPUFF ir ISC-AERMOD modelių grafinių sąsajų su geografinėmis informacinėmis sistemomis (GIS) programiniai paketai. Viešųjų pirkimų būdu jau išrinkti tiekėjai: A.Kaliakino individuali įmonė “Elvata” ,UAB “Labochema LT” ir ENVItech Bohemia s.r.o.

Projektas „Aplinkos oro monitoringo sistemos atnaujinimas bei stiprinimas“ yra skirtas įsigyti priemones, kurios būtinos užtikrinti Valstybinėje aplinkos apsaugos monitoringo 2005-2010 metų programoje, patvirtintoje LR Vyriausybės 2005 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 130 (Žin., 2005, Nr. 19-608) (pakeistoje LR Vyriausybės 2008 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 830 (Žin., 2008, Nr. 104-3972)), numatytų oro monitoringo uždavinių įgyvendinimą pagal šiuos punktus:

 

1. Oro kokybės monitoringas aglomeracijose ir zonose.

 

Remiantis aukščiau minėtų Lietuvos teisės aktų reikalavimais turi būti atliekamas privalomų stebėti oro teršalų nuolatinis kasvalandinis monitoringas užtikrinantis 90% metinį duomenų pilnumą. Tokius reikalavimus išpildyti įmanoma tik su pakankamai nauja ir patikima įranga, kuri nereikalauja dažno remonto. Automatizuota matavimo įranga, kuri buvo įdiegta 2003-2004 metais jau susidėvėjo ir turi būti pakeista nauja.
Zonų ir aglomeracijų tikslinimas.

 

2. Zonų ir aglomeracijų tikslinimas.

 

Remiantis aukščiau minėtais Lietuvos teisės aktais, zonų ir aglomeracijų tikslinimas turi būti atliekamas kas 5 metus. Šiam tikslui pasiekti naudojamas pasyviųjų sorbentų (difuzinių ėmiklių) metodas, visoje Lietuvos teritorijoje įvertinti aplinkos oro taršą. Paskutinį kartą toks tikslinimas buvo atliktas 2004-2005 metais, projekto metu (2009-2010 metais) bus patikslintos aglomeracijų ir zonos ribos, o esant būtinybei, keičiamas ir aglomeracijų skaičius.

3. Foninis oro monitoringas.


Remiantis aukščiau minėtais Lietuvos teisės aktais ir Lietuvos įsipareigojimais prisijungus prie Tolimų tarp valstybinių oro teršalų pernašų konvencijos būtina atlikti Valstybinėje aplinkos apsaugos monitoringo 2005-2010 metų programoje numatytų matavimų paketą (gyvsidabrio, cheminės kietųjų dalelių sudėties, KD10, ir lakių organinių junginių matavimus). Tuo tikslu būtina atnaujinti 3 Lietuvos foninio monitoringo stočių įrangą.

 

Projekto pradžia – 2008 m. birželio 6 d.

Projekto pabaiga – 2012 m. kovo 30 d.

Projekto biudžetas – 11.300.000,00 Lt