Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Aplinkos monitoringas > Lietuvos vidaus vandenų invazinių bestuburių monitoringas

 

Lietuvos vidaus vandenų invazinių bestuburių monitoringas

 

Moksliniai tyrimai atliekami, siekiant ištirti svetimkraščių bestuburių rūšių paplitimą Lietuvos vidaus vandenyse bei identifikuoti jų plitimo kelius ir vektorius. Mokslinių tyrimų rezultatų įdiegimo sritis – gamtosauga ir neigiamų ekologinių poveikių prevencija.

Lietuva yra įsipareigojusi puoselėti vietinę biologinę įvairovę, kurios nykimą neabejotinai skatina svetimkraščių rūšių invazijos, todėl nuo 2007 m. pradėtas vykdyti vidaus vandenų svetimkraščių gyvūnų monitoringas.

Svetimkraštės vandens bestuburių rūšys neabejotinai neigiamai įtakoja autochtoninę fauną. Šių rūšių plitimas – tai viena didžiausių grėsmių vietinių bendrijų biologinei įvairovei. Svetimkraštės rūšys gali plėsti savo arealą difuzinio ar šuoliško plitimo būdu. Pirmuoju atveju vyksta laipsninis plitimas per eilę generacijų, o antruoju atveju persikeliama į naują vietą pasinaudojant išoriniais veiksniais, kurie gali būti gamtiniai - vandens srovės, oro masių judėjimas ar kiti gyvūnai, tame tarpe ir paukščiai, ar antropogeninės kilmės – laivai, lėktuvai, žmonių atliekamos introdukcijos ir kt.

 

Priedai: