Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Aplinkos monitoringas > Sunkiųjų metalų monitoringas atmosferos iškritose

 

Sunkiųjų metalų monitoringas atmosferos iškritose

 

Aplinkos teršalų sudėtinė dalis yra ir sunkieji metalai. Daugelis metalų pasižymi toksinėmis savybėmis, yra pavojingi žmogui ir gyvajai gamtai, todėl svarbūs ne vien tik jų sklidimo ir nusėdimo procesų tyrimai, bet taip pat svarbu nustatyti ir jų koncentracijos atmosferoje bei iškritusių ant žemės paviršiaus kiekių kitimo tendencijas.

Ypatingas susidomėjimas sunkiaisiais metalais atsirado todėl, kad metalai gamtoje turi savybę kauptis, migruodami iš vienos  gamtinės sistemos į kitą. Metalų migraciją gamtoje užtikrina vandens terpė, nes dauguma metalų junginių yra tirpūs. Susikaupę metalai neigiamai veikia gyvų organizmų gyvybines sistemas. Dėl sunkiųjų metalų kancerogeninių savybių net ir labai mažos jų koncentracijos gali sukelti nepageidaujamų ar net nepataisomų pokyčių gamtoje. Visos išvardintos priežastys lemia tai, kad metalų tyrimai įgavo labai platų mastą pasaulyje.

Lietuvoje metalai daugiausia buvo tyrinėjami atmosferos ore ir dirvožemyje. Tačiau dėl šių tyrimų vienpusiškumo, t.y. apsiribojant tik viena gamtine sistema, nebuvo įmanoma gauti kompleksinio metalų elgesio gamtoje vaizdo. Daugiausia problemų iškildavo dėl pažangios aparatūros trūkumo Lietuvoje. Tai buvo pagrindinė priežastis, dėl kurios kompleksiniai metalų tyrimai praktiškai nebuvo vykdomi.

Praeityje metalų tyrimai atmosferos ore daugiausia apsiribojo kelių elementų tyrimais.

Sunkiųjų metalų monitoringas krituliuose yra svarbesnis žemės ekosistemai už sunkiųjų metalų monitoringą ore. Krituliai dėl savo nereguliarumo nors ir ne visiškai, bet iš dalies atspindi ir atmosferos užterštumą sunkiaisiais metalais, tačiau tiriant sunkiųjų metalų koncentraciją krituliuose, galima žymiai tiksliau nei iš jų koncentracijos ore įvertinti sunkiųjų metalų srautą į žemės paviršių. Taip yra todėl, kad iš bendro antropogeninės kilmės sunkiųjų metalų kiekio, nusėdusio ant žemės paviršiaus, 70 ¸ 90 % jų nusėda su krituliais.

Šiuo metu sunkiųjų metalų (Cd, Cu, Pb, Ni, Mn, Fe, Cr, ir Zn) monitoringas krituliuose vykdomas Aukštaitijos ir Žemaitijos IM stotyse.

 

 

Priedai: