Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2010-2013 m. archyvas > Informacija apie Alsių ŽŪB planuojamos ūkinės veiklos - kiaulių auginimo komplekso rekonstrukcijos į paukštyną poveikio aplinkai vertinimo programą

 

Informacija apie Alsių ŽŪB planuojamos ūkinės veiklos - kiaulių auginimo komplekso rekonstrukcijos į paukštyną poveikio aplinkai vertinimo programą

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovai pavadinimas, adresas, telefonas, faksas.


Alsių ŽŪB, Šaltinio g. 34, Alsių k., Joniškio r. sav.
Kontaktinis užsakovo telefonas ir faksas: tel./faks. (8 426) 60 920 arba tel. (8 687) 76 494.


Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PAV) dokumentų rengėjo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas.


UAB „Ekokonsultacijos“, J. Galvydžio g. 3, Vilnius, tel./faks. (8 5) 274 5491.


Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas.


Kiaulių auginimo komplekso rekonstrukcija į paukštyną.


Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė).


Šiaulių apskritis, Joniškio r. sav., Skaistgirio sen., Alsių k., Šaltinio g. 52.


PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas; atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje.


Joniškio rajono savivaldybės administracija, Šiaulių visuomenės sveikatos centras, Šiaulių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, Kultūros paveldo departamento Šiaulių teritorinis padalinys. Programą tvirtins ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra.


Kur, kada ir iki kada galima susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV programa (nurodomas adresas ir laikas, susipažinimui su PAV programa rekomenduojama 10 darbo dienų).


Pasiūlymus pateikti ir su programa susipažinti galima per 10 d. d. nuo paskelbimo dienos UAB „Ekokonsultacijos“, J. Galvydžio g. 3, Vilnius, tel.: (8 5) 274 5491 arba Alsių ŽŪB, Šaltinio g. 34, Alsių k., Joniškio r. sav., tel. (8 687) 76 494 (darbo laikas nuo 9.00 iki 18.00 val.).


Informacija apie tai, kad pasiūlymai teikiami PAV dokumentų rengėjui (nurodomas adresas), o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.


Pasiūlymai gali būti teikiami PAV dokumentų rengėjui (UAB „Ekokonsultacijos“, J. Galvydžio g. 3, Vilnius), o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.