Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Artimiausi įvykiai > Tarnybinė komandiruotė į Briuselį (Belgijos Karalystė), dalyvauti REACH komiteto įsteigto REACH reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 susitikime.

 

Tarnybinė komandiruotė į Briuselį (Belgijos Karalystė), dalyvauti REACH komiteto įsteigto REACH reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 susitikime.

2014 m. liepos 8 - 9 d. Briuselyje, Belgijos Karalystė, vyks penkioliktas REACH reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 ir Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) įgyvendinančių kompetentingų institucijų susitikimas (CARACAL).

Susitikime bus svarstomi klausimai susiję su REACH bei CLP reglamentų įgyvendinimu: cheminių medžiagų vertinimu, dokumentacijų ir siūlomų bandymų vertinimu, registracija, apribojimais, autorizacija, REACH ir CLP reglamentų pakeitimais ir kt.