Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Aplinkos monitoringas > Europos bendrijos svarbos pievų buveinių struktūros ir savybių tyrimas už NATURA2000 teritorijų tinklo ribų

 

Europos bendrijos svarbos pievų buveinių struktūros ir savybių tyrimas už NATURA2000 teritorijų tinklo ribų

 

Lietuvoje dėl klimato sąlygų pievų augalija, išskyrus upių slėnių užliejamas pievas, yra antropogeninės kilmės. Žmogaus veikla būtina ir pievų egzistencijai, nes nešienaujamos ir neganomos pievos užželia krūmais bei medžiais ir ilgainiui virsta mišku. Taigi, pievų būklė priklauso ne tik nuo kintančių aplinkos ekologinių faktorių, bet ir nuo ūkininkavimo intensyvumo bei jo pobūdžio. Pastaruoju metu smarkiai keičiasi požiūris į tradicinį ūkininkavimą, ūkininkaujama tik dideliuose plotuose, o maži natūralių pievų ploteliai paliekami užželti. Tačiau lygiai taip pat neigiamą įtaką buveinei gali turėti ir per intensyvus jos naudojimas. Natūralių pievų išsaugojimo ir tvarkymo klausimai šiuo metu aktualūs ne tik Lietuvoje, bet ir Europos Sąjungos mastu. Pievų buveinėms skiriamas ypatingas dėmesys. Bet norint tinkamai organizuoti Europos bendrijos svarbos pievų buveinių tvarkymo priemones, būtina informacija apie jų būklę ir jose vykstančius procesus.

 

Priedai: