Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Artimiausi įvykiai > Tarnybinė komandiruotė į Briuselį (Belgijos Karalystė), dalyvauti Europos Komisijos (COM) organizuojamame susitikime, kurio metu bus aptariami klausimai susiję su patvarių, bioakumuliacinių ir toksiškų (toliau - PBT) cheminių medžiagų reglamentavimu pagal REACH ir kitus teisės aktus

 

Tarnybinė komandiruotė į Briuselį (Belgijos Karalystė), dalyvauti Europos Komisijos (COM) organizuojamame susitikime, kurio metu bus aptariami klausimai susiję su patvarių, bioakumuliacinių ir toksiškų (toliau - PBT) cheminių medžiagų reglamentavimu pagal REACH ir kitus teisės aktus

2014 m. gruodžio 16 - 17 d. Briuselyje, vyksEuropos Komisijos (COM) organizuojamas susitikimas, kurio metu bus aptariami klausimai susiję su patvarių, bioakumuliacinių ir toksiškų (toliau - PBT) cheminių medžiagų reglamentavimu pagal REACH ir kitus teisės aktus.

Susitikimas skirtas REACH kompetentingųjų institucijų atstovams bei institucijoms atsakingoms už augalų apsaugos bei biocidinių produktų reglamentavimą. Susitikime bus aptarti PBT reglamentavimo skirtumai bei dėl to kylančios problemos