Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Artimiausi įvykiai > Tarnybinė komandiruotė į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti REACH komiteto įsteigto REACH reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 susitikime

 

Tarnybinė komandiruotė į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti REACH komiteto įsteigto REACH reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 susitikime

2014 m. gruodžio 2 - 3 d. Briuselyje (Belgijos Karalystė) vyks REACH komiteto įsteigto REACH reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 susitikimas.

Susitikime bus diskutuojama ir balsuojama dėl projektinio Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimo suteikti autorizaciją bis(2-etilheksil)ftalatui ir dibutilftalatui bei dėl REACH reglamento XVII priedo pakeitimo, t.y. apribojimų taikymo švinui gaminiuose ir CLP reglamento pakeitimo bei kt.