Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Artimiausi įvykiai > 2013 m. lapkričio 11-15 d. Vienoje (Austrija) vyks tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) organizuojamas regioninis seminaras „Atmosferos kietųjų dalelių tarpvalstybinių judėjimų duomenų interpretavimas ir Projekto pasiekimų apžvalga“

 

2013 m. lapkričio 11-15 d. Vienoje (Austrija) vyks tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) organizuojamas regioninis seminaras „Atmosferos kietųjų dalelių tarpvalstybinių judėjimų duomenų interpretavimas ir Projekto pasiekimų apžvalga“

2013 m. lapkričio 11-15 d. Vienoje (Austrija) vyks tarptautinis seminaras, kuriame bus aptariami 2012-2013 m atliktų oro kokybės tyrimų, panaudojant atominės absorbcijos spektrometrijos ir kt. metodus, rezultatai. Taip pat, bus išklausomi pranešimai apie duomenų, gautų modeliavimo būdu, interpretavimą. Bus siekiama suderinti Projekto vykdymo gaires bei preliminarių darbų planą 2014-2015 m. Seminare dalyvaus Aplinkos būklės vertinimo departamento Oro kokybės vertinimo skyriaus vyr. specialistas Mindaugas Bernatonis, tel. 870662029.