Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Artimiausi įvykiai > Briuselyje vyks Europos Komisijos organizuojami 2 susitikimai

 

Briuselyje vyks Europos Komisijos organizuojami 2 susitikimai

2010 m. vasario 23 d. Briuselyje (Belgijoje) vyks Europos Komisijos (EK) organizuojami 2 susitikimai: Europos Sąjungos Parlamento ir Tarybos 2000 m. spalio 23 d. direktyvos 2000/60/EB, nustatančios Bendrijos veiksmus vandens politikos srityje pagrindus įgyvendinimo Strateginės koordinacinės grupės susitikimas bei Reguliavimo komiteto, įkurto pagal Europos Sąjungos Parlamento ir Tarybos 2000 m. spalio 23 d. direktyvos 2000/60/EB, nustatančios Bendrijos veiksmus vandens politikos srityje pagrindus, 21 straipsnį, susitikimas.

 

Strateginės koordinacinės grupės, įkurtos  Europos Sąjungos Parlamento ir Tarybos 2000 m. spalio 23 d. direktyvos 2000/60/EB, nustatančios Bendrijos veiksmus vandens politikos srityje pagrindus (toliau BVPD), įgyvendinimui, susitikime bus  pristatoma EK veikla šiose srityse:

 

 • Nitratų direktyvos įgyvendinimo,
 • sausrų ir vandens trūkumo,
 • požeminio vandens ribinių verčių nustatymo,
 • fosforo išėmimo iš detergentų ir kita.

 

Taip pat bus aptariamos veiklos vykdomos EK darbo grupių:

 

 • Ekologinė būklė,
 • Ataskaitų teikimas,
 • Cheminiai aspektai,
 • Potvyniai,
 • Klimato kaita ir vanduo,
 • Biologinė įvairovė ir vanduo,
 • Ekonominiai klausimai,
 • Žemės ūkis ir vanduo.

 

Vyksiančiame Reguliavimo komiteto, įkurto pagal BVPD 21 straipsnį, susitikime bus pritarta prieš tai buvusio susitikimo minutėms, aptarti pasikeitimai Komitetų veikloje po Lisabonos sutarties pasirašymo ir kiti aktualūs klausimai.


Susitikime dalyvaus Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus pavaduotoja Aldona Margerienė, tel. 2662802.