Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Karjera > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Informacinių technologijų skyriaus vedėjas

 

Informacinių technologijų skyriaus vedėjas

 

Skelbimo Nr.: 47387
Skelbimo data: 2021-06-01
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Informacinių technologijų skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 15,00
Pareigybės aprašymas:
APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS
SKYRIAUS (BIURO, TARNYBOS), KURIE NĖRA KITAME ĮSTAIGOS PADALINYJE, VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMASI SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Pareigybės lygmuo - V pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriui (įstaigos vadovui).


II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS


3. informacinių technologijų valdymas.

4. sprendimų įgyvendinimas.


III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA


5. Įstaigos veiklos užtikrinimas informacinių technologijų priemonėmis.

6. Informacinių technologijų srityje.


IV SKYRIUS
FUNKCIJOS


7. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

8. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

9. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

10. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

11. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

12. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

13. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

14. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

15. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

17. Pagal kompetenciją atsako už einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę dėl Agentūros turto panaudojimo arba įsipareigojimų tretiesiems asmenims.


V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI


18. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

18.1. išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

18.2. studijų kryptis - informatika (arba);

18.3. studijų kryptis - informatikos inžinerija (arba);

18.4. studijų kryptis - programų sistemos (arba);

18.5. studijų kryptis - informacijos sistemos (arba); arba:

18.6. išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

18.7. darbo patirties sritis - informacinių technologijų ar sistemų kūrimo ar diegimo patirtis;

18.8. darbo patirtis srityje - 5 metai;

19. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

19.1. kalba - anglų; 19.2. kalbos mokėjimo lygis - B1.

20. Atitikimas kitiems reikalavimams:

20.1. išmanyti kibernetinio saugumo pagrindus.


VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS


21. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

21.1. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;

21.2. organizuotumas - 4 lygis;

21.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;

21.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;

21.5. komunikacija - 4 lygis.

22. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

22.1. strateginis požiūris - 4 lygis;

22.2. veiklos valdymas - 4 lygis;

22.3. lyderystė - 4 lygis.

23. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

23.1. informacijos valdymas - 4 lygis.

24. Profesinė kompetencija:

24.1. informacinių technologijų valdymas - 4 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
 
Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:
Pareigos: Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus Patarėjas
Vardas, Pavardė: Aida Akudovičiūtė
Telefonas: +37052196818
El.paštas: aida.akudoviciute@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
_________