Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Projektai > Ekotoksiškumo kontrolės sistemos tobulinimas

 

Ekotoksiškumo kontrolės sistemos tobulinimas

Aplinkos apsaugos agentūra įgyvendina projektą „Ekotoksiškumo kontrolės sistemos tobulinimas“ pagal 2007-2013 m. Europos Sąjungos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos  „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ prioriteto VP3-1.4-AM-07-V priemonę „Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas“ Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis.

 

 

Projekto finansavimo ir administravimo sutartis pasirašyta 2010 m. liepos 23 d.

 

Projekto tikslas – modernizuoti aplinkos tyrimų laboratorijas siekiant, kad jos atitiktų akredituotoms laboratorijoms keliamus reikalavimus ir galėtų teikti operatyvius ir teisiškai pagrįstus tyrimų rezultatus.

 

Projekto pradžia – 2011 m. sausio 25 d.

Projekto pabaiga - 2014 m. rugsėjo 30 d.

Projekto biudžetas – 2.824.500,73 Lt

 

2011-09-30 straipsnis apie projekto igyvendinimą