Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Karjera > Darbo skelbimai > Ieškome Aplinkos tyrimų departamento Biologinių tyrimų skyriaus vyriausiojo specialisto

 

Ieškome Aplinkos tyrimų departamento Biologinių tyrimų skyriaus vyriausiojo specialisto

 

Aplinkos tyrimų departamento Biologinių tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas

 

 

 

Skelbimas publikuojamas Užimtumo tarnybos tinklalapyje 2020-10-05 Nr.: DV-22-997719484

 

 

 

APLINKOS TYRIMŲ DEPARTAMENTO BIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (ATD 4-5D)

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

            1. Aplinkos tyrimų departamento Biologinių tyrimų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra biudžetinių įstaigų darbuotojų specialistų pareigybių grupės.

            2. Pareigybės lygis - A2.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS reikalavimai ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

             3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

             3.1. turėti gyvybės mokslų studijų krypčių grupės aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;

            3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Aplinkos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, žinoti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, būti susipažinusiam su Aplinkos apsaugos agentūros nuostatais ir LST EN ISO/IEC 17025 standartu;

            3.3. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;

            3.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

            3.5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

            4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. tinkamai ir laiku atlieka Aplinkos tyrimų departamento Biologinių tyrimų skyriaus (toliau - skyrius) vedėjo duotas ir Aplinkos apsaugos agentūros metiniame veiklos plane numatytas užduotis ir pavedimus;

            4.2. atlieka hidrobiologinius tyrimus pagal standartinių procedūrų reikalavimus;

            4.3. ima mėginius Kuršių mariose ir Baltijos jūroje biologiniams tyrimams;

            4.4. užtikrina tyrimų rezultatų ir bet kokios pateikiamos informacijos kokybę, atliekant fitoplanktono tyrimus, laikantis LST EN ISO/IEC 17025 standarto reikalavimų;

            4.5. rengia norminius dokumentus, reikalingus skyriaus funkcijoms vykdyti;

            4.6. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

_______________________

 

 

BENDRA INFORMACIJA

 

Registravimo data:

2020-10-05

 

Galioja iki:

2020-11-06

 

Darbo stilius:

Savarankiškas darbas

 

REIKALAVIMAI

 

Išsilavinimas:

ne žemesnis kaip aukštasis koleginis

 

Profesija:

Hidrobiologas

 

Studijų kryptis:

gyvybės mokslų studijų krypčių grupė

 

Sugebėjimai:

darbo kompiuteriu įgūdžiai

 

Papildomi sugebėjimai:

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Aplinkos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, žinoti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, būti susipažinusiam su Aplinkos apsaugos agentūros nuostatais ir LST EN ISO/IEC 17025 standartu.

 

DARBO UŽMOKESTIS

 

Mažiausias:

827.20 EUR mėnesinė alga

 

Vidutinis:

827.20 EUR mėnesinė alga

 

Didžiausias:

881.76 EUR mėnesinė alga

 

Mokėjimo terminai:

nurodyta suma už mėnesinę algą, neatskaičius mokesčių, mokama 2 kartus per mėnesį

 

DARBO SUTARTIS

 

Darbo sutarties rūšis:

Neterminuota

 

Įdarbinama:

Nuo 2020-11-09, pradėti dirbti iš karto

 

DARBO LAIKAS

 

Pamainingumas:

Viena pamaina

 

Darbo grafikas:

Pilnas darbo laikas

 

Per savaitę:

40 val.

 

PAPILDOMA INFORMACIJA

 

Komandiruotės:

numatomos

 

DARBO VIETOS ADRESAS

 

Darbo vietos adresas:

Klaipėdos miesto sav., Klaipėda, Taikos pr. 26

Darbo vieta gali būti Klaipėdoje arba Vilniuje, A.Goštauto g. 9.

 

KONTAKTAI

 

Kontaktinis asmuo:

Eglė Šupinienė

 

Kontakto tipas:

Darbo

 

Mobilus telefonas:

Telefonas nerodomas viešai

 

Faksas:

 

 

El. paštas:

egle.supiniene@aaa.am.lt

 

Pageidavimus pateikti:

El. paštu