Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Karjera > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Aplinkos tyrimų departamento Biologinių tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta Klaipėdoje)

 

Aplinkos tyrimų departamento Biologinių tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta Klaipėdoje)

 

Skelbimo nr.: 46953
Skelbimo data: 2021-04-23
Konkursą inicijuojanti įstaig: Aplinkos apsaugos agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Aplinkos tyrimų departamento Biologinių tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.60
Darbo vieta (miestas): Klaipėda
Pareigybės aprašymas:
APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
APLINKOS TYRIMŲ DEPARTAMENTO
BIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybės lygmuo - IX pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. stebėsena ir analizė.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. veiklos planavimas.

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. Valstybinio aplinkos monitoringo vykdymas.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. Kokybės vadybos sistema LST EN ISO/IEC 17025.

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

7. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

8. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

9. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

10. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.

11. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

12. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.

13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

14. Ima mėginius ir atlieka tyrimus valstybinio aplinkos monitoringo tikslais.

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

15. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

15.1. išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

15.2. studijų kryptis - biologija (arba);

15.3. studijų kryptis - ekologija (arba);

15.4. studijų kryptis - mikrobiologija (arba);

15.5. studijų kryptis - aplinkotyra (arba); arba:

15.6. išsilavinimas - aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

15.7. darbo patirties sritis - laboratorinio darbo patirtis ;

15.8. darbo patirtis srityje - 1 metai;

16. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

16.1. kalba - anglų; 16.2. kalbos mokėjimo lygis - B1.

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

 

17. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

17.1. komunikacija - 3 lygis;

17.2. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;

17.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;

17.4. organizuotumas - 3 lygis;

17.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.

18. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

18.1. informacijos valdymas - 3 lygis.

19. Profesinė kompetencija: 19.1. veiklos planavimas - 3 lygis.

 

 

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)

 

 


Informacija apie įstaigą:  
Vertinimo metodai:  
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Miglė Gylienė
Telefonas: 8 5 2717561;8 672 86093
El. paštas: migle.gyliene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2