Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2010-2013 m. archyvas > Informacija apie gautą Kruosto hidroelektrinės ant Nevėžio upės atstatymo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

 

Informacija apie gautą Kruosto hidroelektrinės ant Nevėžio upės atstatymo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – UAB „Baltic Hydroenergy“, K. Donelaičio g 62-401, tel. (8 37) 32 05 18, Kaunas.
Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas – UAB „Hidroterra“, Perkūnkiemio g. 4A, tel. (8 5) 232 1807, Vilnius.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Kruosto hidroelektrinės ant Nevėžio upės atstatymas.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Gineitų k., Vilainių sen., Kėdainių r. sav.
Atsakinga institucija -  Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, tel. (8 5) 266 2808, faks. (8 5) 266 2800, el. p. aaa@aaa.am.lt, Vilnius.
    

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai:

1. Kauno apskrities viršininko administracija 2010 m. vasario 1 d. raštu Nr. 4-139 pritarė PAV ataskaitai.


2. Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kėdainių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba 2009 m. gruodžio 23 d. raštu Nr. 091166 pritarė PAV ataskaitai.


3. Kauno visuomenės sveikatos centro Kėdainių skyrius 2010 m. sausio 13 d. raštu Nr. 2-13-14(8.38.) pritarė PAV ataskaitai.


4. Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys 2010 m. sausio 18 d. raštu Nr. 2K-050 pritarė PAV ataskaitai.


5. Kėdainių rajono savivaldybės administracija 2010 m. sausio 12 d. raštu Nr. AS-43 pritarė PAV ataskaitai.

Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos viešą supažindinimą su visuomene 2009 m. lapkričio 14 d. buvo paskelbta rajoniniame laikraštyje „Kėdainių garsas“.


Pirmas planuojamos ūkinės veiklos viešas supažindinimas su visuomene įvyko 2009 m. lapkričio 30 d., 16,30 val., Vilainių seniūnijoje, Parko g. 6, Vilainių k., Kėdainių r. sav. Praėjus valandai nuo paskelbtos viešo supažindinimo datos (2009 m. lapkričio 30 d., 16,30 val.) neatvyko nei vienas suinteresuotos visuomenės atstovas.


Antras planuojamos ūkinės veiklos viešas supažindinimas su visuomene įvyko 2009 m. gruodžio 1 d., 17 val., Sirutiškio pradinėje mokykloje, Sirutiškio k., Surviliškio sen., Kėdainių r. sav. Viešajame supažindinime dalyvavę suinteresuotos visuomenės atstovai iš esmės ūkinei veiklai neprieštaravo.


Motyvuotų prašymų teikimo terminas - iki 2010 m. kovo 2 d. visuomenė turi teisę kreiptis į atsakingą instituciją (Aplinkos apsaugos agentūrą) pateikti motyvuotus prašymus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo klausimais.