Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Projektai > Atliekų (įskaitant pavojingųjų) tyrimų (įdentifikavimo) laboratorijos įrengimo poreikio nustatymo galimybių studijos parengimas

 

Atliekų (įskaitant pavojingųjų) tyrimų (įdentifikavimo) laboratorijos įrengimo poreikio nustatymo galimybių studijos parengimas

ES zenklas (EFSVIP)

Aplinkos apsaugos agentūra, vykdydama 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga. Gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.2.1-APVA-V-010 „Atliekų tvarkymo sistemos valdymas“, įgyvendina projektą „Atliekų (įskaitant pavojingųjų) tyrimų (identifikavimo) laboratorijos įrengimo poreikio nustatymo galimybių studijos parengimas“ (toliau – Galimybių studijos projektas), kuris finansuojamas ES 2014-2020 m. Sanglaudos fondo lėšomis.

 

Projektas vykdomas, siekiant įvykdyti Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 „Dėl Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano patvirtinimo“ įgyvendinimo priemonių plane numatyto tikslo „Efektyvinti atliekų tvarkymo reikalavimų įgyvendinimo ir atliekų tvarkymo užduočių vykdymo kontrolę“ ir įgyvendinant plane numatytą uždavinį „Tobulinti atliekų tvarkymo sistemų efektyvumo ir duomenų patikimumo vertinimą“, numatytą priemonę: atlikti atliekų (įskaitant pavojingųjų) tyrimų (identifikavimo) laboratorijos poreikio analizę ir numatyti atitinkamus tokios laboratorijos įkūrimo veiksmus.

 

Projekto tikslas – išanalizavus ir įvertinus esamą situaciją Lietuvoje atliekant atliekų tvarkymo reikalavimų įgyvendinimo ir atliekų tvarkymo užduočių vykdymo kontrolę, siekiant identifikuoti atliekas (įskaitant pavojingąsias), atlikus nacionalinių bei Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių atliekų (įskaitant pavojingųjų) identifikavimą bei atliekų tvarkymo kontrolę, analizę, išanalizavus esamą situaciją ir patirtį identifikuojant atliekas (įskaitant pavojingąsias) kitose Europos Sąjungos valstybėse bei įvertinus galimybes atlikti atliekų (įskaitant pavojingųjų) tyrimus kitose valstybėse – parengti atliekų (įskaitant pavojingųjų) tyrimų (identifikavimo) laboratorijos įrengimo poreikio nustatymo galimybių studiją.

 

Galimybių studijos parengimo projektą „Atliekų (įskaitant pavojingųjų) tyrimų (identifikavimo) laboratorijos įrengimo poreikio nustatymo galimybių studijos parengimas“ Viešąjį pirkimą laimėjo ir paslaugas užsakovui Aplinkos apsaugos agentūrai teikia UAB „Ademo grupė“.


Projekto pradžia – 2016 m. gegužės 17 d.
Projekto pabaiga – 2016 m. spalio 17 d.
Biudžetas – 58 581,00 eurai

 

2016-11-08 Informacinis pranešimas dėl projekto „Atliekų (įskaitant pavojingųjų) tyrimų (identifikavimo) laboratorijos įrengimo poreikio nustatymo galimybių studijos parengimas“

 

Įgyvendinant projektą „Atliekų (įskaitant pavojingųjų) tyrimų (identifikavimo) laboratorijos įrengimo poreikio nustatymo galimybių studijos parengimas“ (toliau - Galimybių studija) AAA priėmė UAB „Ademo grupė" parengtą Galimybių studiją.

 

Susipažinti su Galimybių studija galite paspaudę nuorodą:

 

Galimybių studija

 

Priedas (ES teisės aktai)

 

Priedas (Klasifikatoriai)

 

Įranga

 

Akreditacijos