Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Artimiausi įvykiai > Europos Komisijos organizuojamas susitikimas su šalimis, dalyvaujančiomis ES apyvartinių taršos leidimų sistemoje, dėl apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos taikymo aviacijos sektoriuje aptarimo.

 

Europos Komisijos organizuojamas susitikimas su šalimis, dalyvaujančiomis ES apyvartinių taršos leidimų sistemoje, dėl apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos taikymo aviacijos sektoriuje aptarimo.

Europos Komisijos rengiamoje konferencijoje Helsinkyje dalyvaus Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančios šalys iš Šiaurės rytų Europos. (Kitoms 2/3 šalių konferencija vykdoma kituose dviejuose Europos miestuose). Susitikimo tikslas – aptarti pokyčius ATL sistemos taikymui aviacijos sektoriuje priėmus 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 421/2014, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje; ir tai, kaip valstybės narės yra pasirengusios šiuos reikalavimus įgyvendinti. Tuo pačiu bus dalinamasi patirtimi, kaip Aviacijos veiklos rūšių įtraukimas į ES ATL prekybos sistemą buvo įgyvendinamas iki šiol, su kokiais sunkumais valstybės narės susiduria, kokią pritaiko geriausią praktiką ir kokios metodinės paramos pageidautų iš Europos Komisijos ar kitų padalinių.
Susitikime dalyvaus Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos sk., Taršos prevencijos ir leidimų departamento vyr. specialistė Aušra Nausėdienė, tel. 870668081
(Spauskite čia norėdami įvesti trumpą aprašymą)