Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Kviečiame dalyvauti praktiniame seminare „Cheminių mišinių klasifikavimas ir ženklinimas pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) reikalavimus“

 

Kviečiame dalyvauti praktiniame seminare „Cheminių mišinių klasifikavimas ir ženklinimas pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) reikalavimus“

Aplinkos ministerija, bendradarbiaudama su Aplinkos apsaugos agentūra ir Europos cheminių medžiagų agentūra, organizuoja mokymus (praktinį seminarą) „Cheminių mišinių klasifikavimas ir ženklinimas pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) reikalavimus“ pramonės įmonių atstovams.

 

Mokymai yra skirti cheminius mišinius gaminančių ar importuojančių pramonės įmonių specialistams. Praktinio seminaro metu bus pristatyti nauji Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (toliau – CLP reglamentas) nustatyti cheminių mišinių klasifikavimo principai ir metodai (naujos pavojingumo klasės, naujos pavojingumo kategorijos, nauji klasifikavimo kriterijai (naujos ribinės koncentracijos, nauji skaičiavimo metodai, siejimo principai, m-faktorius)), cheminių mišinių ir cheminių medžiagų ženklinimo ir pakavimo, saugos duomenų lapų reikalavimai bei šių reikalavimų taikymo pereinamaisiais laikotarpiais ypatumai. Bus pateikiami praktiniai minėtų reikalavimų taikymo pavyzdžiai, vyks pratybos. Su naujais reikalavimais dalyvius supažindins ir praktinius užsiėmimus ves Europos cheminių medžiagų agentūros ekspertė. Preliminari praktinio seminaro darbotvarkė pridedama.

Seminaras vyks šių metų lapkričio 22 d. Aplinkos ministerijoje (A. Jakšto g. 4/9, Vilnius), 506 kab. Pradžia 9.00 val.

Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkosaugos vadybos sistemą (EMAS) ir taupant lėšas, visa mokymams reikalinga medžiaga (pranešimai, CLP reglamentas ir kt.) užsiregistravusiems dalyviams bus atsiųsta elektroniniu paštu. Prašome atsispausdinti visą reikalingą medžiagą ir turėti su savimi. Pabrėžtina, kad pagal galimybes dalyviai praktinių užsiėmimų metu turėtų CLP reglamento I priedą „Pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo ir ženklinimo reikalavimai“ (popierinį variantą ar nešiojamame kompiuteryje), kuris bus reikalingas užduotims atlikti.

Užpildytą registracijos anketą prašome siųsti iki lapkričio 16 d. elektroniniu paštu d.pipiraite@aaa.am.lt. Telefonai pasiteiravimui (8-5) 266 3502, (8-5) 212 6094. Dalyvavimas seminare nemokamas.

Kvietimas
Dalyvio anketa
Preliminari seminaro programa