Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Projektai > Projektas “Lietuvos geografinės informacijos valdytojų kvalifikacijos kėlimas“ Nr. BPD2004-ESF-2.2.0-02-05/0143

 

Projektas “Lietuvos geografinės informacijos valdytojų kvalifikacijos kėlimas“ Nr. BPD2004-ESF-2.2.0-02-05/0143

 

Projektas “Lietuvos geografinės informacijos valdytojų kvalifikacijos kėlimas“ Nr. BPD2004-ESF-2.2.0-02-05/0143 yra nukreiptas į šiuolaikinės kvalifikacijos kėlimo sistemos sukūrimą, suteikiančios galimybę 227 Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijų specialistams bei įstaigų darbuotojams (t.y. projekto vykdytojo ir projekto vykdytojo partnerių specialistams, dirbantiems su geografine informacija 6 valstybės valdymo institucijose ir 7 savivaldybių administracijose) kelti kvalifikaciją nuotoliniu būdu ir stiprinti gebėjimus geografinės informacijos valdymo, sprendimų priėmimo ir technologijų srityje.

Pagrindinis projekto tikslas – tobulinti mokymo dalyvių gebėjimus geografinės informacijos valdymo ir šiuolaikinių geografinių informacinių technologijų srityje. Projektu taip pat siekiama, kad kvalifikacijos kėlimo kursus baigę mokymo dalyviai sugebėtų prisitaikyti prie naujų reikalavimų, siejamų su Lietuvos geografinės informacijos infrastruktūros projekto įgyvendinimu Lietuvoje.

Projekto vykdytojas  – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Daugiau informacijos  www.gismokymai.lt

Aplinkos apsaugos agentūra – vienas iš Projekto vykdytojo partnerių.

Projektas tiesiogiai susijęs su Lietuvos geografinės informacijos infrastruktūros LGII išvystymo projektu, įgyvendinamu pagal BPD 3.3 priemonę (projekto Nr. BPD2004–ERPF–3.3.0–02–04/0014).

Projektas pradėtas įgyvendinti 2006 m. kovo 6 d. Numatoma projekto pabaiga - 2008 m. birželio 1 d.

Aplinkos apsaugos agentūros projekto dalies koordinatorius  -  Teisės ir personalo skyriaus vedėja Aldona Teresė Kučinskienė, tel. (8~5) 266 2805