Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Projektai > Lietuvos CORINE žemės danga - 2000

 

Lietuvos CORINE žemės danga - 2000

 

Remiantis Lietuvos įstatymais, buvo organizuotas viešas konkursas, kad būtų rasta kompanija, galinti vykdyti Lietuvos CORINE žemės danga-2000 projektą. Viešojo konkurso laimėtoju tapo Vilniaus universiteto Ekologijos institutas. Tiesioginis projekto vykdymas buvo perduotas GIS grupei, susikūrusiai VU Ekologijos institute.


Projekto techninės kontrolės vykdymui Aplinkos apsaugos agentūra (CORINE žemės danga-2000 projekto koordinatorius Lietuvoje) pasirašė sutartį su nepriklausoma kompanija HNIT-Baltic Geoinfoservisas. Taip pat buvo pasirašyta sutartis su Aerogeodezijos instituto specialistais-fotointerpretatoriais tematinės CORINE ŽD duomenų bazių produktų, pateiktų VUEI GIS grupės specialistų, kokybės kontrolės vykdymui.


Projekto vykdymo priežiūrai Aplinkos apsaugos agentūra sudarė Priežiūros komitetą, į kurį įeina specialistai iš Aplinkos ministerijos ir keleto kitų institucijų. Priežiūros komiteto pirmininku buvo išrinktas tuometinis Aplinkos apsaugos agentūros direktorius Liutauras Stoškus.

 

 

Priedai: