Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Akcija "Lašiša – 2010" jau prasidėjo

 

Akcija "Lašiša – 2010" jau prasidėjo

Aplinkos apsaugos agentūra akciją "Lašiša – 2010" šiais metais, kaip ir ankstesniais, rengia dviem etapais. Pirmasis etapas, kurio metu ypatingas dėmesys skiriamas Baltijos jūros priekrantei, Kuršių marioms bei Nemuno deltos regionui, prasidėjo rugsėjo 1 dieną ir tęsis iki spalio 20 dienos. Šiame regione akciją vykdantiems Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento pareigūnams talkins kolegos iš Šiaulių bei Žuvininkystės departamento prie Žemės ūkio ministerijos darbuotojai, policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai bei neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai. Vykdant akciją, prioritetas yra teikiamas pažeidimų prevencijai, t. y. siekiama maksimaliai užkirsti kelią galimam neteisėtam lašišų ir šlakių išteklių naudojimui.

 

Jau per pirmąsias dešimt akcijos dienų, jos dalyviai organizavo 24 reidus. Jų metu tikrintos žvejybos įmonės, nustatinėjami mėgėjiškos ir verslinės žūklės taisyklių pažeidimai, ieškoma neteisėtai pastatytų tinklų, vykdoma prevencinė bei visuomenės švietimo veikla. Bendras nustatytų pažeidimų pobūdis ir skaičius nurodomas žemiau pateiktoje lentelėje.

 

Nustatyta pažeidimų, vykdytos priemonės Pažeidimų, priemonių skaičius (vnt)
Mėgėjiškos žūklės taisyklių pažeidimai 13 (iš jų 1 šiurkštus)
Verslinės žūklės taisyklių pažeidimai 11
Kiti pažeidimai 2
Iš viso: 26
Patikrintos žvejybos įmonės 20
Ištraukta besavininkių tinklų 6 vnt. - 600 m.
Konfiskuota tinklų 4 vnt.

 

Už nustatytus pažeidimus skirta administracinių baudų, kurių bendra suma siekia arti 2 tūkst. litų. Žuvininkystės departamentas prie LR Žemės ūkio ministerijos organizuoto reido metu nuo Klaipėdos iki Šventosios, patikrino 2 įmones ir išaiškino 1 pažeidimą.


Primename, kad pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 7 d. įsakymą Nr. D1-150 Dėl aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. D1-337 „Dėl Mėgėjiškos žūklės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo įsigijus licenciją, leidžiama sugauti vieną šlakį arba vieną lašišą šio įsakymo 3 priede nurodytose upėse ar jų ruožuose nuo rugsėjo 16 iki spalio 15 d. Licencijas galima įsigyti regionų aplinkos apsaugos departamentų gyvosios gamtos apsaugos inspekcijose. Licencijos kaina 1 parai – 10, o 1 mėn. - 50 Lt. Lašišas ir šlakius leidžiama žvejoti dirbtiniu masalu nuo saulės patekėjimo iki nusileidimo (vadovaujantis įrašais kalendoriuje).


Taip pat pateikiame minėto įsakymo du priedus, su juose nurodytomis upėmis, kuriose mėgėjų žvejyba tam tikru laiku uždrausta.


2 Priedas. Upės, kuriose mėgėjų žvejyba uždrausta nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.
3 Priedas. Upės ar jų atkarpos, kuriose mėgėjų žvejyba uždrausta nuo spalio 16 d. iki gruodžio 31 d.


Išsamesnė informacija: T. Vaišvila, tel. (8 5) 2663419, mob. tel. 8686 12169, el. p.  t.vaisvila@aaa.am.lt. arba K. Motiekaitis, tel. (8 5) 2663250, mob. tel. 8686 49179, el. p. k.motiekaitis@aaa.am.lt