Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Teisinė informacija > Teisės aktų pažeidimai > Tarnybiniai nusižengimai

 

Tarnybiniai nusižengimai

Vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 6 str., įstaigos interneto svetainėje skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigoje nustatytus tarnybinius nusižengimus ir už juos paskirtas galiojančias tarnybines nuobaudas.

 

2019 m. tarnybinių nuobaudų nebuvo.