Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Artimiausi įvykiai > 2009 m. gegužės 28-29 d. Brno, Čekijoje vyks Vandens direktorių susitikimas

 

2009 m. gegužės 28-29 d. Brno, Čekijoje vyks Vandens direktorių susitikimas

2009 m. gegužės 28-29 d. Brno, Čekijoje vyks  Vandens direktorių susitikimas, kuris organizuojamas prezidentaujančios šalies kartu su Europos Komisija.

 

Vandens direktoriai yra skiriami iš kiekvienos šalies koordinuoti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB, nustatančios bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (BVPD) įgyvendinimą.

Vandens direktorių susitikime bus aptarta ir patvirtinama Europos Komisijos iniciatyva sukurtų darbo grupių, padedančių įgyvendinti BVPD, veikla, vykdyta 2008 m., o taip pat pritariama pasiūlytoms veiklos kryptims, darbo grupių struktūrai bei darbo organizavimo 2010-2012 m. Susitikime bus diskutuojama temomis: vanduo ir energetika, vanduo ir žemės ūkis, vanduo ir bioįvairovė. Taip pat bus aptariama siūloma nauja veikla, kurios metu būtų organizuojami seminarai  įvertinti šalių valdymo planus ir priemonių programas, aptariant geriausią praktiką ir iškilusias problemas.

Susitikime dalyvaus Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus pavaduotoja Aldona Margerienė, tel. 2662802.