Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Projektai > Aplinkos monitoringo, avarijų prevencijos ir ūkio subjektų kontrolės stiprinimas

 

Aplinkos monitoringo, avarijų prevencijos ir ūkio subjektų kontrolės stiprinimas

 

Aplinkos apsaugos agentūra įgyvendina projektą „Aplinkos monitoringo, avarijų prevencijos ir ūkio subjektų kontrolės stiprinimas“. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, pagal 2007-2013 m. Europos Sąjungos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas ir pritaikymas turizmo plėtrai“ VP3-1.4-AM-07-V priemonę „Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas“.
Projekto tikslas - Aplinkos apsaugos agentūros ir regionų aplinkos apsaugos departamentų stiprinimas, siekiant užtikrinti aplinkos monitoringo, avarijų prevencijos ir ūkio subjektų kontrolės vykdymą.

Siekiant sustiprinti Aplinkos apsaugos agentūros, 8 regionų aplinkos apsaugos departamentų ir 8 laboratorijų techninę bazę įgyvendinant projektą bus įsigyta: 8 automobiliai, iš kurių 7 bus skirti AM regionų aplinkos apsaugos departamentams ir 1 Aplinkos apsaugos agentūros (Aplinkos tyrimų departamento (toliau – ATD)) laboratorijoms; 9 plaukiojimo priemonės su varikliais ir priekabomis transportavimui, iš kurių 7 bus skirtos AM regionų aplinkos apsaugos departamentams ir 2 Aplinkos apsaugos agentūros (ATD ir Jūrinių tyrimų departamento) laboratorijoms. Siekiant palaikyti laboratorijų darbo kokybę pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“ keliamus reikalavimus, vykdant valstybinę laboratorinę kontrolę bei valstybines aplinkos monitoringo programas, būtina papildyti bei atnaujinti mėginių paėmimo, saugojimo, transportavimo, paruošimo ir analizės įrangą AM regionų aplinkos apsaugos departamentų ir Aplinkos apsaugos agentūros laboratorijose. Todėl projekto metu bus įsigyta 242 vnt. laboratorinės įrangos. Ši įranga ir prietaisai mėginių paėmimui ir analizės atlikimui bus panaudojama regionų aplinkos apsaugos departamentų Valstybinės analitinės kontrolės skyriuose ir Aplinkos apsaugos agentūros laboratorijose. Projektu taip pat siekiama sustiprinti regionų aplinkos apsaugos departamentų ir Aplinkos apsaugos agentūros kompiuterinę bazę. Atsižvelgiant į projekto biudžetą ir Aplinkos apsaugos agentūros bei AM regionų aplinkos apsaugos agentūros laboratorijų kompiuterinės įrangos poreikius, iš numatomų įsigyti 207 nešiojamųjų kompiuterių 152 numatoma skirti AM regionų aplinkos apsaugos departamentų ir Aplinkos apsaugos agentūros kompiuterinės bazės atnaujinimui ir sustiprinimui. Įgyvendinant projektą taip pat bus įsigytas 1 konferencinės įrangos komplektas.

Projekto pradžia – 2011m. lapkričio 18 d.
Projekto trukmė – iki 2014 m. gruodžio 31 d.
Projekto biudžetas – 1 724 648,11 eurai (5 954 865,00 Lt)