Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Projektai > Baltijos jūros ir Kuršių marių monitoringo stiprinimas

 

Baltijos jūros ir Kuršių marių monitoringo stiprinimas

Aplinkos apsaugos agentūra nuo 2010 m. sausio 1 d. perėmė Jūrinių tyrimų centro vykdytą projektą Nr. VP3-1.4-AM-07-V-01-008 „Baltijos jūros ir Kuršių marių monitoringo stiprinimas“ pagal 2007-2013 m. Europos Sąjungos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos  „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ prioriteto VP3-1.4-AM-07-V priemonę „Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas“. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis.

 

 

 

Projekto tikslas – sustiprinti Baltijos jūros ir Kuršių marių monitoringo sistemą įsigyjant 1 mokslinių tyrimų laivą su moderniai įrengta laboratorija Baltijos jūros priekrantės ir Kuršių marių monitoringui vykdyti.

 

2012 m. sausio 6 d. mokslinių tyrimų laivas su moderniai įrengta laboratorija buvo pristatytas į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą. 

 

Projekto pradžia - 2009 metų gruodžio 14 d.

Projekto trukmė – iki 2012 m. gruodžio 31 d.

 

Projekto biudžetas – 10.828.305,73 Lt