Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Artimiausi įvykiai > Tarnybinė komandiruotė į Briuselį dalyvauti Aplinkos apsaugos agentūros Keitimosi informacija apie reikalavimų vykdymo užtikrinimą forumo vienuoliktajame susitikime ir Europos Komisijos organizuojamoje įgyvendinimo užtikrinimo konferencijoje

 

Tarnybinė komandiruotė į Briuselį dalyvauti Aplinkos apsaugos agentūros Keitimosi informacija apie reikalavimų vykdymo užtikrinimą forumo vienuoliktajame susitikime ir Europos Komisijos organizuojamoje įgyvendinimo užtikrinimo konferencijoje

 

2012 m. vasario 28 – kovo 1 dienomis Briuselyje (Belgija) vyks Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) Keitimosi informacija apie reikalavimų vykdymo užtikrinimą forumo vienuoliktasis susitikimas ir  Europos Komisijos organizuojama įgyvendinimo užtikrinimo konferencija. Dalyvaus Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos būklės vertinimo departamento Cheminių medžiagų skyriaus vedėjos pavaduotoja Donata Pipiraitė-Vališkienė ir vyriausiasis specialistas Viktoras Šeškauskas.

 

Bus tariamasi dėl valstybių narių chemijos inspektorių ir kitų pareigūnų suderintų veiksmų užtikrinant ES Reglamento Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) ir ES reglamento Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP-GHS reglamentas) reikalavimų vykdymą.