Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Artimiausi įvykiai > Tarnybinė komandiruotė į Briuselį dalyvauti Europos cheminių medžiagų agentūros ir Europos Komisijos rengiamame Keitimosi informacija apie reikalavimų vykdymo užtikrinimą forumo devynioliktame susitikime bei REACH ir CLP reglamentų kontrolės įgyvendinimo indikatorių seminare.

 

Tarnybinė komandiruotė į Briuselį dalyvauti Europos cheminių medžiagų agentūros ir Europos Komisijos rengiamame Keitimosi informacija apie reikalavimų vykdymo užtikrinimą forumo devynioliktame susitikime bei REACH ir CLP reglamentų kontrolės įgyvendinimo indikatorių seminare.

 

 

2014 m. lapkričio 3 – 6 dienomis Briuselyje (Belgija) vyks Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) ir Europos Komisijos rengiamas Keitimosi informacija apie reikalavimų vykdymo užtikrinimą forumo devynioliktas susitikimas bei REACH ir CLP reglamentų kontrolės įgyvendinimo indikatorių seminaras.

Bus tariamasi dėl valstybių narių suderintų veiksmų užtikrinant ES Reglamento Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) ir ES reglamento Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP–GHS reglamentas) reikalavimų vykdymą. Seminaras skirtas REACH-CLP kompetentingųjų institucijų atstovams, kurio tikslas aptarti naujus indikatorius siekiant geriau pasiruošti REACH-CLP įgyvendinimo ataskaitos pateikimui.

Darbiniame susitikime ir seminare dalyvaus Aplinkos apsaugos agentūros Cheminių medžiagų skyriaus vedėjos pavaduotoja Otilija Grincevičiūtė ir Cheminių medžiagų skyriaus vyr. specialistas Žilvinas Užomeckas.