Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Aplinkos monitoringas > Valstybinės aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programos įgyvendinimo priemonių planai (2011 metai)

 

Valstybinės aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programos įgyvendinimo priemonių planai (2011 metai)

     1.1. Oro kokybės monitoringo aglomeracijose ir zonose 2011 metų planas;


     1.2. Foninio oro ir sąlygiškai natūralių ekosistemų monitoringo 2011 metų planas;


     1.3. Radiologinio oro monitoringo 2011 metų planas;

 

     1.4. Išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų monitoringo 2011 metų planas.


     1.5. Baltijos jūros monitoringo 2011 metų planas;

          1.5.1. Baltijos jūros monitoringo 2011 metų plano priedas Nr. 1,

          1.5.2. Baltijos jūros monitoringo 2011 metų plano priedas Nr. 2


     1.6. Tarpinių vandenų monitoringo 2011 metų planas;

          1.6.1. Tarpinių vandenų monitoringo 2011 metų plano priedas Nr. 1,

          1.6.2. Tarpinių vandenų monitoringo 2011 metų plano priedas Nr. 2


     1.7. Ežerų monitoringo 2011 metų planas;

          1.7.1. Ežerų monitoringo 2011 metų plano priedas Nr 1,

          1.7.2. Ežerų monitoringo 2011 metų plano priedas Nr 2


     1.8. Upių monitoringo 2011 metų planas;

          1.8.1. Upių monitoringo 2011 metų plano priedas Nr. 1,

          1.8.2. Upių monitoringo 2011 metų plano priedas Nr. 2


     1.9. Europos Bendrijos svarbos paukščių rūšių, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, monitoringo 2011 metų planas;

 

     1.10. Europos Bendrijos svarbos vabzdžių rūšių, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, monitoringo 2011 metų planas;


     1.11. Krantų dinamikos monitoringo 2011 metų planas;

          1.11.1. Krantų dinamikos monitoringo 2011 metų plano priedas Nr. 1


     1.12. Valstybinių parkų kraštovaizdžio monitoringo 2011 metų planas.