Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2010-2013 m. archyvas > Dėl planuojamos ūkinės veiklos Mosėdžio II tvenkinio būklės gerinimo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

 

Dėl planuojamos ūkinės veiklos Mosėdžio II tvenkinio būklės gerinimo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados

 

1. Informaciją atrankai pateikė Skuodo rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 13, tel. (8 440) 73 932, Skuodas.


2. Užsakovas – Skuodo rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 13, tel. (8 440) 73 932, Skuodas.


3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas –  Mosėdžio II tvenkinio būklės gerinimas.


4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta –  Mosėdžio mstl., Skuodo r. sav., Klaipėdos apskritis.


5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Mosėdžio II tvenkinys įrengtas ant Bartuvos upės. Tvenkinio plotas – 7 ha. Tvenkinyje pastebimi vandens žydėjimo, pelkėjimo procesai. Planuojamos ūkinės veiklos vietovė patenka į Salantų regioninio parko teritoriją.

Planuojamos ūkinės veiklos metu planuojama išleisti tvenkinį ir ekskavatoriumi išvalyti (iškasant susikaupusį dumblą) apie 1,2 ha tvenkinio ploto, taip pat sutvarkyti pakrantes pašalinant menkaverčius krūmus. Planuojamoje valyti tvenkinio dalyje dumblo sluoksnio storiai siekia nuo 0,1 iki 1,1 m. Atlikti dumblo kokybės tyrimai parodė, kad dumblas nėra užterštas sunkiaisiais metalais. Dalį iškasto dumblo (iš viso planuojama iškasti apie 9300 m3 dumblo) numatoma panaudoti tvenkinyje esančios salos krantų sutvarkymui, likusią dalį numatoma autosavivarčiais išvežti į planuojamos veiklos užsakovo nurodytą vietą, kuri techniniame projekte bus patikslinta.

Atlikus planuojamus darbus pagerės tvenkinio rekreacinės sąlygos.


6.   Pastabos ir pasiūlymai:


6.1. su atrankos išvada supažindinti visuomenę aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2010, Nr. 2-81) nustatyta tvarka ir apie atliktą supažindinimą informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą;


6.2. prašome nustatyta tvarka parengti techninį projektą, kuriame turi būti aplinkosaugos dalis, atitinkanti STR 1.05.05:2004 „Statinio projekto aplinkosaugos dalis“ (Žin., 2004, Nr. 50-1675) reikalavimus.


7.  Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą:

 

7.1. atlikus planuojamus darbus pagerės tvenkinio rekreacinės sąlygos;

 

7.2. planuojamos ūkinės veiklos metu nesusidarys fizikinių ir biologinių teršalų;

 

7.3. iš tvenkinio planuojamas iškasti dumblas neužterštas sunkiaisiais metalais.

 

8.  Priimta atrankos išvada - planuojamai ūkinei veiklai, Mosėdžio II tvenkinio būklės gerinimas, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.