Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Leidinys "Aplinkos būklė 2011. Tik faktai"

 

Leidinys "Aplinkos būklė 2011. Tik faktai"

 

 

Leidinys "Aplinkos būklė 2011. Tik faktai" yra jau dešimtas kasmetinis leidinys, skirtas Lietuvos aplinkos būklės pokyčių metinei analizei. Leidinyje tęsiama kasmetinių apžvalgų apie aplinkos būklę serija ir vertinami 2011 metais įvykę pokyčiai bei jų priežastys bei pateikiama apibendrinta informacija apie Lietuvos aplinkos būklę per pastaruosius kelerius metus. 

 

Leidinyje nurodyti duomenys rodo, kad Lietuvos Respublikos gamtinė aplinka teršiama mažiau, daugiau dėmesio skiriama aplinkos kokybei ir gyventojų teisėms į saugią ir švarią aplinką užtikrinti, tačiau pabrėžiama tai, jog tai nereiškia, kad šiuo metu nėra su aplinkos kokybės išsaugojimu susijusių problemų. Leidinyje siekiama parodyti ne tik pasiektas teigiamas permainas, bet ir išryškinti esmines problemas bei aktualiausius uždavinius.

 

 

Leidinyje "Aplinkos būklė 2011. Tik faktai" informacija apie šalies aplinkos būklę pateikiama analizuojant aplinkosauginius rodiklius, kuriuos parengė savo srities aplinkos apsaugos specialistai, o rodiklių sąrašą patvirtino aplinkos ministras. 

 

Leidinį sudaro 6 skyriai, kuriuose apžvelgiama klimato elementų, oro, vandens, atliekų, kraštovaizdžio ir biologinė įvairovė bei kompleksinis poveikis aplinkai ne tik visos Lietuvos mastu, bet ir atskirais regionais, kurie išskirti remiantis Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų kontroliuojamomis teritorijomis. Bendras kiekvienos analizuotos problemos vertinimas pateikiamas leidinio santraukoje. 

 

Šio leidinio tikslas – skatinti šalies gyventojų domėjimąsi aplinkos apsaugos problemomis ir dalyvavimą įgyvendinant Lietuvos aplinkos apsaugos politiką, todėl leidinys yra skirtas valstybės institucijoms, tarptautinėms aplinkosauginėms organizacijoms bei visuomenei siekiant suteikti patikimą informaciją apie aplinkos būklę ir antropogeninio poveikio nulemtus aplinkos būklės pokyčius.

 

Parsisiųsti leidinį PDF formatu.