Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Projektai > Potvynių valdymo planų parengimas

 

Potvynių valdymo planų parengimas

 

Aplinkos apsaugos agentūra įgyvendina projektą „Potvynių valdymo planų parengimas“. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, pagal 2007-2013 m. Europos Sąjungos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ prioriteto įgyvendinimo priemonę „Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas“. 

 

Šiuo projektu siekiama įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2007/60/EB dėl potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo (toliau – Potvynių direktyva) IV ir V skyriuje numatytas veiklas, t.y. parengti potvynių rizikos valdymo planus Lietuvos Respublikos teritorijoje bei sudaryti galimybes visuomenei susipažinti su parengtais potvynių rizikos valdymo planais. Vadovaujantis Potvynių direktyvos reikalavimais, valdymo planai apims visas teritorijas, taip pat turės apimti visus potvynių rizikos valdymo aspektus, daugiausia dėmesio skiriant potvynių prevencijai, apsaugai, pasirengimui, atsižvelgiant į konkretaus upės baseino ar pabaseinio ypatybes.

 

Projekto metu parengti potvynių rizikos valdymo planai bus viešinami internete ir prieinami visiems juridiniams ir fiziniams asmenims, planuojantiems ūkinę veiklą teritorijose, kuriose potvyniai gali sukelti grėsmę. Šiuo projektu siekiama stiprinti potvynių prevencijos institucijų pajėgumus.

 

Projekto tikslas – nustatyti potvynių rizikos valdymo tikslus bei parengti potvynių rizikos valdymo planus teritorijoms, kuriose yra galima didelė potvynių rizika.

 

Projekto pradžia – 2013 m. gruodžio 31 d.

Projekto pabaiga – 2015 m. rugpjūčio 31 d.

Projekto biudžetas – 289 536,78 eurai (999 712,59 Lt)