Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2010-2013 m. archyvas > Pranešimas apie farmacinių ir medicininių atliekų šalinimo UAB "Farmacinių atliekų šalinimas" poveikio aplinkai vertinimo procedūrų sustabdymą

 

Pranešimas apie farmacinių ir medicininių atliekų šalinimo UAB "Farmacinių atliekų šalinimas" poveikio aplinkai vertinimo procedūrų sustabdymą

PRANEŠIMAS APIE FARMACINIŲ IR MEDICININIŲ ATLIEKŲ ŠALINIMO UAB ,,FARMACINIŲ ATLIEKŲ ŠALINIMAS“ ŽEMĖS SKLYPE (LKS KOORDINATĖS X 500062, Y 6125834) BIOCHEMIKŲ G. ŠALIA KĖDAINIŲ LEZ, KĖDAINIUOSE, POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROCEDŪRŲ SUSTABDYMĄ

 

2012-12-12 Aplinkos apsaugos agentūra gavo Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 2012-12-11 raštą Nr. AS-6144, kuriame informuojama, kad, vadovaujantis 2012-12-07 Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-350, Kėdainių rajono savivaldybės administracija nepritaria UAB ,,Farmacinių atliekų šalinimas“ planuojamai ūkinei veiklai – farmacinių ir medicininių atliekų šalinimas terminiu būdu Kėdainių laisvojoje ekonominėje zonoje

 

Vadovaujantis LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (Žin., 2005, Nr. 84-3105) 8 straipsnio 9 dalimi, poveikio aplinkai vertinimo procedūros negali būti tęsiamos tol, kol galioja priimtas Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimas.

 

Priedai: