Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2010-2013 m. archyvas > Informacija apie planuojamo naudoti Zujūnų žvyro telkinio II sklypo naujo ploto poveikio aplinkai vertinimo programą

 

Informacija apie planuojamo naudoti Zujūnų žvyro telkinio II sklypo naujo ploto poveikio aplinkai vertinimo programą

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovai pavadinimas, adresas, telefonas, faksas.

 

UAB „Zujūnų žvyras", Bukiškio k., Vilniaus r. sav., LT-14182. Tel. 8-686-85101

 

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PAV) dokumentų rengėjo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas.

 

UAB "GJ Magma", Vaidevučio g. 18, LT-08402 Vilnius. Tel. (8-5) 231 81 78, faks.: (8 5) 278 44 55

 

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas.

 

Zujūnų žvyro telkinio II sklypo naujo ploto naudojimas

 

Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė).

 

Vilniaus apskritis, Vilniaus rajonas, Zujūnų seniūnija, Geležių kaimas

 

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas; atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje.

 

Vilniaus visuomenės sveikatos centras, Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys, Vilniaus rajono savivaldybės administracija. Programą tvirtins ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje priims atsakinga institucija - Aplinkos apsaugos agentūra.

 

Kur, kada ir iki kada galima susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV programa (nurodomas adresas ir laikas, susipažinimui su PAV programa rekomenduojama 10 darbo dienų).

 

Pasiūlymus pateikti ir su programa susipažinti galima UAB "GJ Magma", Vaidevučio g. 18, LT-08402 Vilnius. Tel. (8-5) 231 81 78 (08:00-18:00 val.). Pasiūlymus galima pateikti per 10 d. d. nuo paskelbimo dienos.

 

Informacija apie tai, kad pasiūlymai teikiami PAV dokumentų rengėjui (nurodomas adresas), o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

 

Pasiūlymai teikiami PAV dokumentų rengėjui - UAB "GJ Magma", Vaidevučio g. 18, LT-08402 Vilnius, tel. (8-5) 231 81 78, el. p. gjmagma@gmail.com, kontakt. asm. G. Juozapavičius, E. Grencius; užsakovui - UAB „Zujūnų žvyras", Bukiškio k., Vilniaus r. sav., LT-14182, tel. 8-686-85101, el. p. apsaga@takas.lt, pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.