Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Pasirašyta Vilniaus universiteto Ekologijos instituto ir Agentūros partnerystės sutartis dėl dalyvavimo projekte "Ekotoksiškumo kontrolės sistemos tobulinimas"

 

Pasirašyta Vilniaus universiteto Ekologijos instituto ir Agentūros partnerystės sutartis dėl dalyvavimo projekte "Ekotoksiškumo kontrolės sistemos tobulinimas"

Balandžio 15 dieną Aplinkos apsaugos agentūroje buvo pasirašyta Vilniaus universiteto Ekologijos instituto ir Agentūros partnerystės sutartis dėl dalyvavimo projekte "Ekotoksiškumo kontrolės sistemos tobulinimas"

 

Tai projektas, finansuojamas pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę „Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas“.


Pagrindinis projekto tikslas – sukurti teisinę bazę ir sustiprinti institucinius pajėgumus diegiant nuotekų ekotoksiškumo kontrolės sistemą Lietuvoje. Svarbiausi laukiami projekto rezultatai – sukurta ekotoksiškumo tyrimų schema ir tokių tyrimų rezultatų vertinimo metodas, parengti ekotoksiškumo normavimo kriterijai ir suformuota jų taikymo sistema, o taip pat įrengta laboratorija, aprūpinta šiuolaikiška moksline įranga ekotoksiškumui matuoti. Tai įgalins daug anksčiau imtis prevencinių priemonių vandens ir dirvožemio taršai mažinti bei sudarys sąlygas efektyvesniam aplinkos kokybės valdymui.

 

Ši Aplinkos apsaugos agentūros ir VU Ekologijos instituto partnerystės sutartis inovatyvių sprendimų diegimo aplinkosaugoje srityje – dar vienas žingsnis, jungiant mokslo ir valdžios institucijų pastangas, kurios skatintų nacionaliniu ir tarptautiniu mastu svarbius mokslinius tyrimus, taip svariai prisidedant prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) kūrimo ir plėtros koncepcijos įgyvendinimo.

 

Sutarties pasirašymas