Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Aplinkos monitoringas > Verslinių žuvų populiacijų būklės tyrimai

 

Verslinių žuvų populiacijų būklės tyrimai

Moksliniai tyrimai atliekami, siekiant ištirti verslinių žuvų bendrijų būklę ir nustatyti bei įvertinti populiacijų parametrus.tyrimai yra svarbūs hidrosistemų stabilumo ir būklės įvertinimui.


Lietuvoje Ekologinis monitoringas pagal programą vykdomas nuo 1993 metų, įvairaus tipo ir eutrofizacijos lygio vandens telkiniuose (1 lentelė). Pakoregavus monitoringo programą 2005 m. buvo nuspręsta, kad ypatingai svarbiuose vandens telkiniuose tyrimai bus atliekami kiekvienais metais (Baltijos jūroje, Kuršių, Kauno mariose, Nemuno upėje, Kruonio HAE aukštutiniame baseine ir Drūkšių, Dusios ežeruose), o kai kuriuose ežeruose, rotacijos principu.

Duomenys ir rezultatai svarbūs bendroje kompleksinio monitoringo ir verslinių žuvų populiacijų būklės ir išteklių naudojimo sistemoje.

1 lentelė. Žuvų rūšinė įvairovė monitoringiniuose vandens telkiniuose (1993-200m.)

Žuvų rūšis   Bal- tijos jūra Kur- šių ma- rios Kau- no ma- rios

Kruo- nio HAE

basei- nas

Lū- šiai Du- sia Drūk- šiai Lūks- tas Pla- te- liai Tau- rag- nas Luo- dis As- ve- ja Ne- mu- nas Bū- kos upė Žei- me- nos upė Žu- vin- tas Skro- blaus upė Me- te- lys Gal- vė Viš- ty- tis
1 Perpelė + +                                    
2 Bret- lingis +                                      
3 Strimelė +                                      
4 Lašiša + +                                    
5 Šlakys + +                         +          
6 Baltijos sykas + +                                    
7 Platelių sykas                 +     +             +  
8 Seliava         + + +   + + + +             +  +
9 Stinta + +     + +           +                
10 Lydeka   + + + + + + + + + + + + + + +   + +
11 Ungu- rys + +       +     + +               + +
12 Kuoja + + + + + + + + + + + + + + + +   + +
13 Šapalas                         + +            
14 Strepe- tys       +                   + +         +
15 Meknė   +   +                 + + +          
16 Raudė   + + + + + + + + + + + +     +   + +  
17 Salatis     + +                 +              
18 Lynas   + +   + + + + + + + + +   + +   + +  
19 Gružlys   + +                   +   +          
20 P. aukšlė   + +   + + + + + + + + + +       + +  
21 Plakis + + + + + + + + + + + + + +   +   + +  
22 Karšis   + + + + + + + + + + + + +   +   + +  
23 Žiobris + +   +                 +              
24 Ožka   +                                    
25 Karpis     +       +                     +    
26 A. karo- sas   +         +                          
27 S. karo- sas   + +                                  
28 Kirtiklis   +       + + + +           +          
29 Šamas     +       +                          
30 Vėja- žuvė +                                      
31 Vėgėlė   +   + + + + + +                      +
32 B. men- kė +                                      
33 Pūgžlys   + + + + + + + + + + + +     +   + +
34 Ešerys + + + + + + + + + + + + + + + +   + +
35 Starkis + + + +       +         +              
36 D. tobis +                                      
37 M. to- bis +                                      
38 Kūja- galvis                             +         +
39 U. plek- šnė + +                                    
40 Uotas +                                      
41 Peledė                                   +   +

 

 

Priedai: